Accepteer wie je bent: Je mag er zijn!

Rationeel-Emotieve therapie heeft overeenkomsten met de 5 G’s uit de cognitieve gedragstherapie;

Gebeurtenis – Gedachte – Gevoel – Gedrag – Gevolg

Als er iets emotioneels gebeurt in je leven heb je daar een bepaalde gedachte over, die gedachte roept een bepaald gevoel op waardoor je je op een bepaalde manier gaat gedragen met de nodige gevolgen.
De gebeurtenis kunnen we niet veranderen, wel de gedachte daarover. Door de gebeurtenis te herkaderen, er op een andere manier naar te kijken ,kunnen de gevoelens hierover veranderen. En dit heeft ook weer invloed op gedrag en gevolg.