Systeemopstelling 

Ieder mens vindt zijn herkomst in een familie en is verbonden met zijn familie. Ieder kind heeft recht op zijn plaats binnen dit systeem en moet ook zijn plaats als kind kunnen innemen.
Soms neemt een kind (onbewust ) een positie in waar het niet hoort, dit gaat wrikken, het neemt te veel verantwoording op zich. 

Door met stenen, schelpen, poppen of matjes het gezin, de familie neer te leggen rondom het kind wordt er veel zichtbaar, door bepaalde personen in het veld te verplaatsen, door erover te praten, een andere positie te laten voelen kan er opeens iets veranderen. Vanuit de inzichten uit dit systematische veld kan er verder gewerkt worden!